Chính sách bảo hành

- Áp dụng với từng thương hiệu và loại bánh xe

- Loại trừ bảo hành với các trường hợp:

+ Quá tải

+ Bánh xe dùng sai kỹ thuật và mục đích sử dụng

+ Không đúng môi trường làm việc

+ ...

Facebook Chat